Facebook

Contactar

93 568 63 67 - (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Llenguatge Musical

Des del curs 2008-2009 l'Escola està implementant un Pla d'Estudis del Nivell Elemental on es treballen els continguts del llenguatge musical des de tres punts de vista diferents, resultant una metodologia innovadora que ens defineix com a escola.

Es treballa mitjançant 3 blocs de continguts diferents, que alhora s'interrelacionen. El primer és el bloc de Veu, on els alumnes treballen aspectes com l'afinació, la lectura melòdica i rítmicomelòdica, lectura cantada i teoria musical.

El segon bloc és el de ritme, on el primer curs el realitzen mitjaçant el moviment del cos amb el professorat de dansa, mentre que a partir del segon curs ho fan a la classe de percussió on treballen tots els aspectes rítmics de la música, amb l'ús d'instruments de percussió i la percussió corporal.

I finalment els continguts d'audició, dictat i entrenament auditiu es treballen a l'Aula de Noves Tecnologies, un espai equipat amb ordinadors, targetes de so, auriculars, teclats MIDI i micròfons per treballar aquests continguts. Hi podrem treballar amb programes d'entrenament auditiu, recursos pedagògics a Internet, així com aplicacions creades en entorn Java pels propis professors d'informàtica musical per treballar els continguts programats.