Ajuntament de Montornès del Vallès
Facebook Instagram

Contactar

93 568 63 67 - (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Moment de la representació del muntatge "El petit Príncep" (2013)

Què fem?

Descripció dels nivells formatius

BÀSIC I (de 6 a 8 anys) Es descobreix el teatre com a forma d’expressió a partir del joc. Es potencia i s’estimula la imaginació. S’inicia la sensibilització respecte al propi cos i la integració en el joc col·—lectiu. El joc dramàtic és un veritable joc on cadascun dels nens i nenes que hi participen es senten com a protagonistes. Els alumnes juguen a ser una altre persona i descobreixen tot un univers diferent que afegeixen al seu. El nen es projecta en diferents personatges que enriqueixen el seu món real. Amb el joc descobreixen les possibilitats d’expressar-se utilitzant diferents codis com, per exemple, el cos, els sons, el gest, la mirada, etc. Tots aquests jocs es concreten en petites improvisacions, que son fets teatrals plens i que constitueixen la veritable llavor del teatre.

BÀSIC II i BÀSIC III (de 9 A 12 anys) Es potencia la capacitat de concentració i atenció. Sense deixar de banda l’aspecte lúdic, intuïtivament es treballen els mecanismes de la narrativa aplicada al teatre i la descoberta de les possibilitats expressives del cos i la veu, la relació amb els altres i amb l’espai. S’inicia el treball amb textos, inicialment petits, que generin situacions quotidianes, ben marcades, i on intervinguin personatges molt concrets, fàcilment assolibles i identificables.

Estructura de les sessions (Grups del nivell Bàsic): -Expressió corporal -Jocs Dramàtics: treball de ritme, jocs de memòria, de veu, etc. -Creació d’improvisacions col—lectives e individuals. -Comentaris i posada en comú. Feedback individual i grupal. -A partir del segon trimestre les sessions es combinaran amb la preparació d’un petit muntatge teatral.

Moment de la representació de "Cercant"

APROFUNDIMENT I (de 12 a 14 anys). Es desenvolupen les capacitats de percepció i observació. Es pren consciencia de les habilitats bàsiques de l’expressió teatral. Es treballen la desinhibició, el relaxament, el control del cos i la respiració, l’expressió d’emocions i sensacions i s’introdueix la idea de personatge. Tot i que es continuarà utilitzant el joc com a fil conductor per a la presentació de continguts teatrals, es tractaran al llarg d’aquest nivell les principals tècniques i mètodes de formació d’actors i/o d’interpretació.

APROFUNDIMENT II i APROFUNDIMENT III (a partir de 14 anys). Es pren consciència del teatre com a llenguatge. S’aplica la consciència expressiva del cos i de la veu en la recreació de situacions/escenes i personatges. S’aprofundeix en l’exercici de la percepció i de l’observació per a la creació d’emocions i sensacions. Dins del treball d’improvisació les responsabilitats no estaran tant definides, obligant als alumnes a prendre decisions en el moment d’organitzar/interpretar un text teatral a l’atzar o una situació quotidiana complexa i amb la participació de personatges poc definits.

Estructura de les sessions (Grups del nivell d'Aprofundiment): -Expressió corporal -Jocs Dramàtics: Treball de ritme, jocs de memòria, de veu, etc. -Dramatitzacions: Creació d’improvisacions a partir de textos o temes lliures. -Iniciació a les tècniques d’estudi i de creació de personatges. -Comentaris i posada en comú. Feedback. -A partir del segon trimestre les sessions es combinaran amb la preparació d’un muntatge teatral. -Al llarg del curs es fan diferents portes obertes i petites actuacions a banda de la representació de l’obra de final de curs.

Imatge gràfica del cartell de "Verónica" (2013)

AVANÇAT ( a partir de 16 anys) Es realitza un entrenament actoral basat en exercicis i en la improvisació. S’introdueixen sessions especifiques de treball de tècniques de cos i de la veu. S’introdueix l’anàlisi de textos, l’estudi de tècniques per a la creació de personatges i la seva interrelació i s’aprofundeix en el treball de tècniques d’interpretació. Es treballen els mètodes d’interpretació i de creació de personatges, Stanivslasky, Brecht. S’estimula la lectura de textos teatrals i es potencia l’assistència a espectacles teatrals. També es treballen tècniques de memòria sensitiva i emotiva per permetre millorar el coneixement dels personatges creats. S’inicia també el treball literari amb textos dramàtics, tractant aspectes com el coneixement del gènere, de les principals estructures, dels diferents estils i autors teatrals, etc.

Estructura de les sessions (Grup Avançat): -Expressió corporal -Jocs Dramàtics: Treball de ritme, jocs de memòria, de veu, etc. -Dramatitzacions: Creació de improvisacions a partir de textos o temes lliures. -Tècniques de creació de personatges i mètodes interpretatius. -Treball de taula: Treball i anàlisi de diferents textos i autors teatrals. -Comentaris i posada en comú. Feedback -A partir del segon trimestre les sessions es combinaran amb la preparació d’un muntatge teatral. -Al llarg del curs es fan diferents portes obertes i petites actuacions a banda de la representació de l’obra de final de curs. -Al llarg del curs pot sortir la possibilitat, coincidint amb alguna de les festes del poble, de tornar a fer l’obra estrenada. També, i sempre que el grup es posi d’acord, es deixa oberta la possibilitat de realitzar alguna actuació fora del poble.

Assaig del muntatge "Casa de lloguer"

ADULTS (a partir de 25 anys) Adreçat a tothom interessat en formar part d’un grup de teatre estable i de conèixer tècniques teatrals i el funcionament propi d’un grup d’aquestes característiques. L’activitat formativa del grup es durà a terme al llarg del primer i part del segon trimestre, treballant i dotant de tècniques teatrals bàsiques (d’interpretació, de construcció, de disseny de personatges, etc.) als participants i cercant les possibilitats del grup per crear un muntatge teatral final. El procés de creació del muntatge seguirà les pautes i els interessos comuns treballats al llarg de tot el curs i es plantejarà també com una activitat lúdico-formativa integrada en el propi curs. Les tasques de confecció d’escenografies, vestuari, projectes tècnics de so i de llum, etc., s’intenten realitzar entre tots els integrants del grup amb l’assessorament de personal especialitzat. Els textos a representar es trien de manera consensuada i habitualment tracten temes d’actualitat i/o d’interès per a tot el grup. Les tasques de direcció, de producció i tota la part tècnica del muntatge,  l’assumiran per part dels professionals docents de l’aula amb la participació de tots els integrants del grup.

L’estructura de les sessions serà diferent a cada trimestre: -Treball del cos i veu. -Exercicis Dramàtics: treball de ritme, jocs de memòria, de veu, etc. -Dramatitzacions: creació d’improvisacions a partir de temes lliures. -Improvisacions sobre les situacions proposades pel text triat. -Treball de creació del personatge. Treball de taula. Mètodes. -Assaig del text seleccionat per representar -Comentaris i posada en comú. Feedback. -Al llarg del curs es fan diferents portes obertes i petites actuacions a banda de la representació de l’obra de final de curs. -Existeix la possibilitat, coincidint amb alguna de les festes del poble, de tornar a fer l’obra estrenada. També, i sempre que el grup es posi d’acord, es deixa oberta la possibilitat de realitzar alguna actuació fora del poble.

DICCIÓ I EMISSIÓ DE LA VEU (a partir de 12 anys)

La veu d'un actor ha de poder expressar els pensaments i les emocions que vol transmetre en cada personatge que interpreta. I per això ha de conèixer la seva pròpia veu i les seves possibilitats expressives.

Amb tot això, es proporcionarà a l'alumne els conceptes fonamentals en relació a la seva pròpia veu i aquest augmentarà la seva expressivitat vocal i autonomia en relació a la higiene vocal i entrenament del propi instrument.

Des de l’Aula Municipal de Teatre oferim un curs molt important en la preparació de l'actor: Dicció i emissió de la veu. Oferim als alumnes de teatre la possibilitat d'ampliar la seva formació actoral.

Objectius general

Aconseguir que l'alumne faci un ús conscient de l'aparell fonador, amb bon domini de les eines necessàries per poder interpretar correctament un text.

Continguts

La postura corporal: evitar mals hàbits de la posició del cos per aconseguir que la musculatura respiratòria treballi amb llibertat i també per assolir una bona ressonància de la veu.

Projecció i amplificació de la veu. Utilització dels ressonadors.

Dicció: desbloqueig dels òrgans de l'articulació com la mandíbula, llengua, llavis,... que permetin una pronunciació clara.

Text: treballar textos teatrals aplicant el que s’aprèn a les classes.